14
Дек

Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника”.

 Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 03.01.2018 г.

Отваряне на офертите: от 15.00 часа на 04.01.2018 г.  в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.