16
Окт

Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобилите и техническите средства за срок от 12 месеца

ID 9093520

Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка (Събиране на оферти с обява) с предмет: „Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца

 

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 01.11.2019 г.

Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 04.11.2019 г.  в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.