16
Окт

Доставка на гуми за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца

ID 9093521

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка (Събиране на оферти с обява) с предмет: „ДОСТАВКА НА ГУМИ ЗА АВТОМОБИЛИ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 30.10.2019 г.

Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 31.10.2019 г.  в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.