03
Ное

Доставка на активно мрежово оборудване

 

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на активно мрежово оборудване“

 

Срок за получаване на оферти – 10.11.2017 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 13.11.2017 г., 14.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.