05
Окт

ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет:  „Доставка на гуми за автомобили и технически средства“,

Съобщение към поръчка: