11
Апр

Договор с приложения, относно обществена поръчка

11/04/2019

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет Задължителна застраховка ,,трудова злополука” на работниците и служителите на „Летище София” ЕАД.  

Съобщение към поръчка: