02
Май

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване“

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет:  „Доставка на активно мрежово оборудване“

Съобщение към поръчка: