26
Апр

Договор с приложения, относно обществена поръчка

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет:  „Доставка на резервни части и консумативи за снегопочистваща техника”

 

Съобщение към поръчка: