06
Юни

Договор за възлагане на обществена поръчка за закупуване на 5 броя рамкови метал-детектори

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет:

,,Закупуване на 5 броя рамкови метал-детектори за проверка на пътници и служители”

Съобщение към поръчка: