05
Дек

гражданска, злополука и каско - 2018

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2018 г. , Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2018 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства, собственост на “Летище София” ЕАД, както и на такива, собственост на ГД “ГВА” и ползвани от “Летище София” ЕАД за срок от една година, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 12.12.2017 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 13.12.2017 г., 10.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.