04
Окт

Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД

,,Летище София“ ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София ЕАД, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за подаване на оферти – 13.10.2017 г. /17:00 часа/

Отваряне на офертите – 16.10.2017 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, административен етаж 2.