21
Дек

Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол

21/12/2018

          „Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

        Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 08.01.2019 г.

        Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 09.01.2019 г.  в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.