30
Май

Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго на летище София”.

 Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 06.06.2018 г.

Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 07.06.2018 г.  в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.