07
Фев

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София

„Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2,  Терминал 2 и ВИП А””, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за получаване на оферти – 16.02.2017г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти – 17.02.2017г., 15.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.