07
Фев

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София

Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София”.

 

 Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 16.02.2017 г. (четвъртък)

 

Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 17.02.2017 г. (петък) в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.