01
Ное

Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП,

открива обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет:

„Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за асансьори и ескалатори,

инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД”.

 

            Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 12.11.2018 г.

Отваряне на офертите: от 15.00 часа на 13.11.2018 г. 

в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София,

бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.