30
Сеп

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ, СМЕСЕНИ И ЧАСТНИ ПОРЪЧКИ В "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД