02
Ное

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

 

Срокът за подаване на оферти за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на преградни стени за оформяне на помещение за допълнителна проверка на ниво +1, Терминал 2 на летище София" се удължава до 16.11.2018 г.