28
Сеп

Удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка

Срокът за подаване на оферти относно обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на преградни стени за оформяне на помещение за допълнителна проверка на ниво +1, Терминал 2 на Летище София" се удължава до 26.10.2018г.