22
Авг

Удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка

Срокът за подаване на оферти за възлагане на Обществена поръчка с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на преградни стени за оформяне на помещение за допълнителна проверка на ниво +1, Терминал 2 на летище София" се удължава до 07.09.2018г.