16
Апр

Съобщение относно обществена поръчка

Срокът за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Подмяна на дефектирали плочки в Терминал 1, салон "МЛЗ", страна "въздух"" се удължава до 25.04.2018г.