20
Сеп

Съобщение за удължаване на срока за възлагане на Обществена поръчка

Съобщение за удължаване на срока за възлагане на Обществена поръчка с предмет:

„Строително – монтажни и ремонтни работи на пасарелката на изход Д1, вътрешни линии на ниво 0.00,  Терминал 2 на Летище София“