26
Ное

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

26/11/2019

Срокът за подаване на оферти за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни и ремонтни работи на пасарелката на изход Д1, вътрешни линии на ниво 0.00,  Терминал 2 на Летище София“ се удължава до 17.02.2020г.