17
Окт

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Демонтаж и монтаж на съществуваща преградна стена, изработка, доставка и монтаж на преградна стена за изход D1, Терминал 2 на Летище София“
Срокът за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Демонтаж и монтаж на съществуваща преградна стена, изработка, доставка и монтаж на преградна стена за изход D1, Терминал 2 на Летище София“ се удължава до 27.10.2017 г.