16
Апр

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

16/04/2019

Срокът за подаване на оферти за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни работи на пасарелката на изход Д1, вътрешни линии на ниво 0.00, Терминал 2 на Летище София“ се удължава до 25.04.2019 г.