05
Сеп

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Срокът за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на дилатационните фуги и подмяна на компрометирани отводнителни инсталации, възстановяване на хидроизолация и бетоново покритие на паркинг гаража на Терминал 2 на „Летище София” ЕАД” се удължава до 15.09.2017 г.