09
Авг

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

         Срокът за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на проект, вкл. изработка, доставка и монтаж на един брой офис контейнер с външни инсталационни мрежи за ВИП А на Летище София” се удължава до 14.08.2017г.