18
Мар

ПОКАНА

ПОКАНА

за предоставяне на оферта за "Изработка,доставка и монтаж на стъклени прегради на гишетата с многофункционално предназначение в блок I и блок III в Терминал 2"