18
Окт

Покана

18/10/2019

Покана за предоставяне на оферти за възлагане на поръчка с предмет:

„Подмяна на тръбна мрежа и противопожарни хидранти в летателно поле пред Авиоотряд 28“