16
Мар

Покана за събиране на оферти

Покана за събиране на оферти за поръчка с предмет:

"Абонаментно обслужване на дизел генератори и устройства за автоматично включване на резервата (АВР) инсталирани на територията на "Летище София ЕАД".