09
Мар

Покана за събиране на оферти

09/03/2020

Покана за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет:  "Периодично изпразване на три броя резервоари за антиобледенителна течност"