27
Яну

Покана за събиране на оферти

27/01/2020

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Извършване на обследване на здравина и якост на настилките на КУБ на ПИК, на ПР L в участъка от L1 до L2, на ПРJ в участъка от ПР Р до ПР N и на местостоянки от 12 до 16"