24
Окт

Покана за събиране на оферти

До всички заинтересовани

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: " Теркущ ремонт на съществуващия портал на границата между КЧ на ЗОД и демаркираната зона за обслужване на ВС на Специалния отряд за видео наблюдение (СОВН)"