27
Сеп

Покана за събиране на оферти

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: " Демонтаж и монтаж на съществуваща преградна стъклена стена с двойно плъзгаща се врата на ново място, изработка, доставка и монтаж на нова преградна стена като продължение на съществуващата такава и демонтаж и монтаж на съществуващ парапет"