02
Фев

Покана за събиране на оферти за ремонт на димоотвидни прозорци на гелерията на Т2 на Летище София

Покана за представяне на оферта за възлагане на поръчка с предмет: "Ремонт на димоотвидни прозорци на гелерията(фингер) на Т2 на Летище София"