12
Сеп

Покана за събиране на оферти

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Изработване на инвестиционен проект за обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в терминал 2 на Летище София"