07
Мар

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  маркучи и съединители с резба за автоцистерни CALDAL с наш инв. № 026 и 027, както следва:

 

  1.  

Maркуч HD 50 C “Yellow band”

За зареждане с гориво на въздухоплавателни средства

Дължина 4 метра

ЕN ISO 1825-C (ЕN 1361)

без спирала

От едната страна

MC 50-2 ½” BSP Sn женски съединител

От другата страна

VC 50-2 ½” BSP Sn мъжки съединител

Брой

4

  1.  

Maркуч HD 50 C “Yellow band”

За зареждане с гориво на въздухоплавателни средства

Дължина 20 метра

ЕN ISO 1825-C (ЕN 1361)

без спирала

От едната страна

MC 50-2” BSP Sn женски съединител

От другата страна

VC 50-2 ½” BSP Sn мъжки съединител

Брой

2

  1.  

Maркуч HD 63 C Neon “Yellow band”

За зареждане с гориво на въздухоплавателни средства

Дължина 20 метра

ЕN ISO 1825-C (ЕN 1361)

без спирала

От едната страна

MC 63-2 ½” BSP Sn женски съединител

От другата страна

VC 63-2 ½” BSP Sn мъжки съединител

Брой

2

  1.  

Maркуч TW 75 E “Yellow band”

За зареждане с гориво на въздухоплавателни средства

Дължина 2 метра

ЕN ISO 1825-E (ЕN 1361)

със спирала

От двете страни

MC 75-3” BSP Sn женски съединител

Брой

4

 

 

Заб. 1. Маркучите да бъдат  с двустранно монтирани  съединители.

       2. Уплътнения за всички съединители.

 3. Дата на производство – 2016 г.

      4.Сертификати.

 

Изисквания към Предложенията:

 

1.  Кандидатите трябва да предложат цени за всички по-горе изброени позиции, като Летище София си запазва правото да заяви определена част и брой от тях.

 

2. Кандидатите могат да предлагат маркучи и съединители с резба за автоцистерни CALDAL, единствено и само, отговарящи на горепосочените изисквания.

 

3. Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок, 1 година от монтажа, за доставяните маркучи и съединители с резба за автоцистерни CALDAL.

 

4. В случай, че доставените маркучи и съединители с резба за автоцистерни CALDAL, при фактическото влагане покажат несъвместимост, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нови съвместими маркучи и съединители с резба.

 

5. В  предложенията да  бъде посочван срок за изпълнение на доставката.

 

 

 

Други изисквания:

 

Срокът за подаване на оферти е до 17: 00ч. на 12. 03. 2016 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

 

Място за изпълнение на доставката: склад „ГСМ”, отдел „ГСМ”, „Летище София” ЕАД.

    

Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и представена оригинална данъчна фактура.