26
Мар

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  20 броя бандажни колела 170/75 – 100 за:

Контейнерообработваща машина ЛАМ -7000 сп – инв. № 109, год. на произв. 1992

Шаси № LAM655, двигател 7974631, дизел

1. Изисквания към Предложенията:

    1.1 Кандидатите могат да предлагат оригинални части, като вложените от завода-производител на съответното средство;

    1.2 Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок за доставяните части;

    1.3 В случай, че доставените части при фактическото влагане в техническото средство покажат несъвместимост с него, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нови съвместими части.

2. Други изисквания:

     2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17: 00ч. на 02. 04. 2015 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

     2.2. Място за изпълнение на доставката: Склад „Авточасти”, отдел „Автосервиз”, „Летище София” ЕАД.

     2.3. В предложенията да бъде посочван срок за изпълнение на доставката.

     2.4. Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и представена оригинална данъчна фактура.