13
Мар

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  полуоска комплект за:

Автобус Кобус инв. № 127, год. на произв. 1995

Шаси № TAW6985101U950848, двигател 35691310273961, дизел

 

1. Изисквания към Предложенията:

    1.1 Кандидатите могат да предлагат оригинални части, като вложените от завода-производител на съответното средство;

    1.2 Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок за доставяните части;

    1.3 В случай, че доставените части при фактическото влагане в техническото средство покажат несъвместимост с него, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нови съвместими части.

 

2. Други изисквания:

    2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17: 00ч. на 19. 03. 2015 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

    2.2. Място за изпълнение на доставката: Склад „Авточасти”, отдел „Автосервиз”, „Летище София” ЕАД.

    2.3. В предложенията да бъде посочван срок за изпълнение на доставката.

    2.4. Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и представена оригинална данъчна фактура.