03
Май

Подмяна на дефектирали плочки

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на дефектирали плочки в Терминал 1, салон „МЛЗ", страна „въздух“ се удължава до 11.05.2018 г.

Адрес, на който може да се получи допълнителна информация и лица за контакт:

гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1

инж. Иван Станчев – телефон за връзка 02/ 937 26 78
инж. Елисавета Рангелова – телефон за връзка 02/ 937 26 64
инж. Велислав Генов – телефон за връзка 02/ 937 23 42