03
Дек

Извършване на стоматологични услуги на работниците и служителите на „Летище София” ЕАД

До всички заинтересовани

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, в изпълнение на социалната си политика, на основание чл.59.1, т.4 от КТД, сключен на 07.11.2017 г. между „Летище София“ ЕАД и синдикални организации, отправя покана за представяне на индикативни оферти за предоставяне на стоматологични услуги за работниците и служителите на „Летище София“ ЕАД, за срок от една година.