30
Окт

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

30/10/2019

ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ПОДМЯНА НА ТРЪБНА МРЕЖА И ПРОТИВОПОЖАРНИ ХИДРАНТИ В ЛЕТАТЕЛНОТО ПОЛЕ ПРЕД АВИООТРЯД 28”

СЪОБЩЕНИЕ

  1. Във връзка със запитване: „Вписани сме в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, както следва: за строежи II група, трета категория и IV група трета категория. Моля за Вашия отговор, ще бъде ли допусната до разглеждане на офертата ни.“ ви уведомяваме, че до участие в процедурата ще бъдат допуснати всички фирми вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за строежи от всички групи от първа до трета категория.
  2. Срокът за подаване на оферти за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „ПОДМЯНА НА ТРЪБНА МРЕЖА И ПРОТИВОПОЖАРНИ ХИДРАНТИ В ЛЕТАТЕЛНОТО ПОЛЕ ПРЕД АВИООТРЯД 28” се удължава до 05.11.2019г.