16
Окт

До всички заинтересовани

Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет"Изготвяне на Комплексен доклад за оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите, включително оценка по част "Конструктивна" и "Изготвяне на Доклад за оценка на енергийната ефективност" на ИНВЕСТИЦИОНЕНЕ ПРОЕКТ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ НА НИВО 0 КЪМ ИЗХОД Д1 В ТЕРМИНАЛ 2 НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ във фаза технически проект.