14
Сеп

До всички заинтересовани

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане на обект " Нова скоростна пътека за рулиране между пътеки за рулиране "D" и "E" " и получаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър"