16
Апр

До всички заинтересовани лица

Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни и инсталационни работи на обект "Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на Летище София.

Документи