27
Яну

До всички заинтересовани лица

27/01/2020

Покана за представяне на оферта за изпълнение на поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 6 бр. вертикални топловъздушни завеси за изходи от 1 до 6 страна „Въздух“ и 2 бр. хоризонтални  топловъздушни завеси за салон заминаване страна „Земя“ на Терминал 1 и Терминал 2“