21
Окт

До всички заинтересовани лица

21/10/2019

Покана за представяен на оферти за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 6 бр. вертикални топловъздушни завеси за изходи от 1 до 6 страна „Въздух“ и 1 бр. хоризонтална топловъздушна завеса за салон заминаване страна „Земя“ на Терминал 1“