14
Авг

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

 Инспекция на шумозащитен екран: Инспектиране на металната конструкция за нарушени или липсващи болтови връзки, проверка и затягане на всички болтови връзки и инспектиране на цинковото покритие и корекция, където е необходимо – абонамент за срок от 1 (една) година”