08
Авг

До всички заинтересовани лица

Покана за представяне на оферта за възлагане на поръчка с предмет: " Изработка, доставка и монтаж на преградни стени за оформяне на помещение за допълнителна проверка на ниво +1, Терминал 2 на Летище София"