23
Яну

До всички заинтересовани лица

За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение

за доставка на:

  1. Инструмент за плазмено рязане Powermax30
  2. Апарат за заваряване Mastertig MLS 2300 ACDC

 

В приложения файл подробно са описани техническите параметри.